komunikaty

Komunikaty

  • ukazują się codziennie od poniedziałku do piątku
  • publikowane są na stronach „Komunikaty i ogłoszenia”
  • mogą mieć zasięg ogólnopolski lub „warszawski” (wtorki, czwartki - publikacja na stronach redakcyjnych)

Terminy publikacji: emisja powinna zostać potwierdzona na 3 dni robocze przed planowanym terminem publikacji komunikatu.

Komunikaty publikujemy m.in. dla:
- administracji publicznej (m.in. urzędy państwowe i samorządowe, urzędy skarbowe)
- administracji sądowej (m.in. sądy, prokuratury)
- syndyków i komorników
- osób fizycznych


Zamieszczane są w zakresie informacji o:
(przetargach, spadkach, wyrokach licytacjach, zamówieniach publicznych.)

Istnieje możliwość publikacji komunikatów także w serwisie online: komunikaty.rp.pl