kontakt

W celu otrzymania wyceny prosimy o określenie:

- planowanej daty emisji,
- zasięgu (ogólnopolski lub warszawski),
- rodzaju ogłoszenia (modułowe, drobne, nekrolog),
- rodzaju stron (redakcyjne lub ogłoszeniowe),
- treści komunikatu/nekrologu.

Ogłoszenia, komunikaty, nekrologi:

Danuta Przybytniak
e-mail: d.przybytniak@rp.pl
tel. 601 262 876 lub 22 463 01 32

Jan Kowalski
e-mail: jan.kowalski@rp.pl
tel. 22 463 01 33

Wojciech Dziwisz
e-mail: wojciech.dziwisz@rp.pl
tel. 22 463 01 27