ogłoszenia

ogłoszenia modułowe

ogłoszenia modułowe


  • ukazują się codziennie od poniedziałku do piątku
  • publikowane są na stronach redakcyjnych (grzbiet główny, sekcja ekonomia i rynek, sekcja prawo co dnia) lub ogłoszeniowych
  • mogą mieć zasięg ogólnopolski lub „warszawski” (wtorki, czwartki - publikacja na stronach redakcyjnych)

Terminy publikacji: emisja powinna zostać potwierdzona przed planowanym terminem publikacji ogłoszenia.


rodzaje ogłoszeń drobnych

Ogłoszenie drobne może zawierać maksymalnie 15 linii (maksymalnie 25 znaków na linię). Ogłoszenia filigranowe i jednoszpaltowe to bardzo atrakcyjna możliwość wykorzystania dowolnej kompozycji tekstu i grafiki. Ich projekt graficzny opracujemy dla Państwa GRATIS!

ogłoszenia drobne

drobne

posiadają rubryki i mogą mieć różne czcionki (zwykłe, bold, wersaliki)

ogłoszenia jednoszpaltowe

jednoszpaltowe

posiadają rubryki oraz formę modułów o różnej wysokości

ogłoszenia filigranowe

filigranowe

ogłoszenia drobne modułowe do wysokości 6 modułów, nie posiadają rubryk i znajdują się nad ogłoszeniami drobnymi

ogłoszenia drobne


  • ukazują się codziennie od poniedziałku do piątku
  • publikowane są na stronach ogłoszeniowych
  • mają zasięg ogólnopolski

Terminy publikacji: emisja powinna zostać potwierdzona przed planowanym terminem publikacji ogłoszenia.

ogłoszenia drobne